www.ebene.bene.cz - texty článků a zpráv 
 
Název článku: K zamy?lení  Obrázek
není
Staženo z webu:www.ebene.bene.cz
Autor, zdroj: Tomá? Smutný
Kategorie: A tedy jak ?
Pořízeno dne:

Název přílohy:    Otevři přílohu   Diskuze k článku
Název fotogalerie:    Ukaž fotogalerii Tisk
Název odkazu:    Jdi na odkaz Pošli e-mailem

Kdy? vytvo?íme správné mantinely pro podniky a moderní vzd?lávací systém, dosáhneme toho, ?eho dosáhnout politicky není ani mo?né. Investo?i prost? na pohádky nejsou. Nep?evedou k nám call centrum, servisní centrum, sklad a vývoj kv?li politickým hesl?m. Kdy? ale uvidí, ?e d?ti za?ínají v patnácti letech programovat a stav?t si roboty, p?jdou sem, a to hodn? rychle. ;


Není další text k článku