www.ebene.bene.cz - texty článků a zpráv 
 
Název článku: Co nabízíme ?  Obrázek
není
Staženo z webu:www.ebene.bene.cz
Autor, zdroj: Tomá? Smutný
Kategorie: Co nabídneme my?
Pořízeno dne:

Název přílohy:    Otevři přílohu   Diskuze k článku
Název fotogalerie:    Ukaž fotogalerii Tisk
Název odkazu:    Jdi na odkaz Pošli e-mailem

Nabízíme vám, ?e m??ete tvo?it spolu s námi, a to nejen vy, ale v budoucnu p?edev?ím va?e d?ti. My jim jen b?hem n?kolika let uká?eme sm?r. A jak poznáte, ?e pochopily?

Tak to jednou p?ijdete dom?, na stole bude le?et rozpáraný mobil ?i tablet a va?e dít? bude mít v ruce ?roubovák. ?e je v?echno v po?ádku, to poznáte podle toho, ?e nebude mít kladívko ani kle?t? a ?e ?roubovák bude ze speciální sady na rozebírání mobil? a tablet?. Ten se dá sehnat t?eba na vietnamském tr?i?ti. Dále bude mít va?e dít? po ruce zapnutý po?íta? a na obrazovce nastartovaný Google. A vedle po?íta?e budou le?et papír a mikrotu?ka nebo tenký fix. To na výkresy a poznámky. A pak se vás dít? najednou zeptá: Tati, a kde ty má? ten ?ídící ?ip? ;


Není další text k článku