www.ebene.bene.cz - texty článků a zpráv 
 
Název článku: Jak na to ?  Obrázek
není
Staženo z webu:www.ebene.bene.cz
Autor, zdroj: Tomá? Smutný
Kategorie: Jak na to?
Pořízeno dne:

Název přílohy:    Otevři přílohu   Diskuze k článku
Název fotogalerie:    Ukaž fotogalerii Tisk
Název odkazu:    Jdi na odkaz Pošli e-mailem

Odpov?? je velice jednoduchá, sta?í mít internet a podívat se, jak to d?lají jinde. T?eba v ?ín?, ve Spojených arabských emirátech nebo v Indii. Nejv?t?í technologické centrum budované spole?n? s ?ínou bude paradoxn? v B?lorusku. Bohu?el tam chybí demokracie, ale kdy? se n?co ?ekne, tak to jde. Je to stra?né smutný p?íklad. ;


Není další text k článku